– 20. 03. 2019. – Dječja neurologija, dr. Kuzmanić-Šamija
– 22. 03. 2019. – Dječja endokrinologija, dr. Škrabić

Posljednje obavijesti