13.10. i 14.10. – Centar za vene
15.10. – Neuropedijatrija, dr. Kuzmanić Šamija
19.10. – Dječja endokrinologija, dr. Škrabić

Posljednje obavijesti