Danijela Erak, dr.med.

Neurolog
Location
Kontakt

+385 22 342 005
+385 91 575 2626

Danijela Erak, dr.med.

Schedule

O liječniku

Rođena 1975. godine u Šibeniku.
Pohađala je Srednju Medicinsku školu u Šibeniku. Upisuje Medicinski fakultet u Zagrebu 1994. godine te stječe naziv doktora medicine 2001. godine. Nakon završenog fakulteta pripravnički staž obavlja u OB Šibenik. U razdoblju od 2003. do 2007. godine radi u Domu zdravlja Knin kao doktor medicine u primarnoj zdravstvenoj zaštiti te Hitnoj službi.
Godine 2007. započinje sa specijalizacijom iz neurologije OB Šibenik, a potom 2010. nastavlja specijalizaciju u KBC „Sestre milosrdnice“ gdje polaže specijalistički ispit 2014. godine.
Po završenoj specijalizaciji nastavlja s radom na Odjelu neurologije u OB Šibenik. Subspecijalistički ispit iz Cerebrovaskularnih bolesti polaže 2020. godine.

Pretrage

  • Neurologija

Education & Training

Accepted Insurances