Prof. dr. sci. Aleksandar Knežević

kardiolog i klinički farmakolog
Location
Kontakt

+385 22 342 005
+385 91 575 2626

Prof. dr. sci. Aleksandar Knežević

Schedule

O liječniku

  • kardiolog i klinički farmakolog
  • član Hrvatskog društva za kliničku farmakologiju i farmakoterapiju (član Upravnog odbora), Hrvatskog farmakološkog društva, Hrvatskog društva za kemoterapiju i Hrvatskog kardiološkog duštva (Voditelj Radne skupine za kardiovaskularnu farmakologiju od 2003.g)
  • g. izabran za člana Radne skupine za kardiovaskularnu farmakologiju Europskog kardiološkog društva
  • u ožujku 2014. izabran je za eksperta Europske agencije za lijekove (EMA),a od svibnja 2016.g. član je povjerenstva za sigurnost primjene lijekova HALMED.
  • Redovito objavljuje članke u stručnoj literaturi te aktivno sudjeluje na sastancima u zemlji i inozemstvu.

Pretrage

  • Ultrazvuk srca
  • EKG
  • holter tlaka
  • holter EKG-a

Education & Training

Accepted Insurances