Liječenje kardiovaskularnih bolesti

 Liječenje kardiovaskularnih bolesti

ISPOSTAVA KLINIKE MAGDALENA U POLIKLINICI GEMINI

KLINIKA ZA KARDIOVASKULARNE BOLESTI

Poliklinika Gemini ostvarila je suradnju s Magdalena – klinikom za kardiovaskularne bolesti.

Koje djelatnosti obuhvaća klinika Magdalena?

  • prevencija
  • kompletna neinvazivna i invazivna dijagnostika
  • perkutano i kirurško liječenje kardiovaskularnih bolesti

Ova klinika je svoju djelatnost usmjerila na pojavnost i posljedice kardiovaskularnih bolesti u društvu kroz sustavno unapređenje preventivnih, dijagnostičkih i terapijskih postupaka.

Osnovana je davne 1996. godine u Krapinskim Toplicama. Od 2009. godine u središtu Zagreba djeluje i Magdalena Poslovna jedinica.

Ispostava specijalne bolnice Magdalena u poliklinici Gemini

Ovom suradnjom naši pacijenti neće više morati putovati zbog smetnji kardiovaskularnog sustava. Pod vodstvom dr. Igora Šesto u poliklinici moći ćete obaviti kompletnu neinvazivnu dijagnostiku i liječenje kardiovaskularnih bolesti. 

Dr. Igor Šesto je  liječnik, specijalist interne medicine, subspecijalist kardiolog. Njegove kliničke vještine su:

  • Ultrazvuk srca.
  • Doppler perifernih arterija.
  • Holter tlaka i ekg-a.
  • Invazivna kardiloška dijagnostika, koronarografija i kateterizacija srca.
  • Perkutane koronarne intervencije.
  • Elektrofiziološko testiranje i ablacije.

Iza sebe ima značajna postignuća i brojne zadovoljne pacijente.

Smetnje kardiovaskularnog sustava

Kardiovaskularne bolesti godišnje čine čak trećinu svih uzoraka smrti prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije. Kardiovaskularne bolesti (KVB) su bolesti srca i krvnih žila, u većini uzrokovanih aterosklerozom odnosno promjene, oštećenja i naslage na stijenci arterija. 

Sve bolesti srca, bolesti krvnih žila mozga i vaskularne bolesti mozga spadaju pod ovu skupinu bolesti. Velika većina uzroka nastanka kardiovaskularne bolesti može se kontrolirati. Prije svega treba održavati zdrav način života, biti aktivan, zdravije se hraniti, održavati primjerenu tjelesnu težinu, ne pušiti i ostalo.

Poklonite nam svoje povjerenje!