Poliklinika Gemini

Poliklinika Gemini osnovana je s namjerom da se na jednom mjestu ujedini visoko kvalificiran tim međunarodno priznatih medicinskih stručnjaka koji će svojim znanjem i iskustvom stečenim u bolničkom radu, pružati sigurnost i najkvalitetniju individualnu medicinsku skrb svakom pacijentu.

U suvremeno opremljenim ordinacijama Poliklinike Gemini, pružamo specijalističko- konzilijarnu zdravstvenu zaštitu, dijagnostiku i medicinsku rehabilitaciju iz sljedećih djelatnosti:

poliklinikagemini

U sklopu Poliklinike Gemini nalazi se i Centar za proširene vene i kapilare koji vodi dr.sc. Željko Erdeljac, dr. med. spec kirurgije subspec vaskularne kirurgije.

Naš stručni tim

Tim Poliklinike Gemini čini 10-ak stalnih suradnika i liječnika specijalista koji su renomirani, priznati i vrsni stručnjaci u području njihovih specijalnosti koje su stekli dugogodišnjim iskustvom i radom u bolnicama

Centar za proširene vene i kapilare

dr. med. spec kirurgije subspec vaskularne kirurgije Željko Erdeljac

Dermatologija i venerologija

Olga Kosor, dr.med., spec., dermatologije i venerologije

konzultant poliklinike:
Nino Brajković, dr.med., spec. opće i plastične kirurgije

Psihijatrija

Daniela Burazin, dr.med.

Otorinolaringologija

Mr.sc. Đurđica Dovžak Kokić dr.med., spec. otorinolaringolog

Endokrinologija

Mario Jurin, dr.med., spec. internist dijaberolog – endokrinolog

konzultant poliklinike :
Ljiljana Vidošević, dr.med., spec. nuklearne medicine

Dijabetologija

prof. dr.sc. Slaven Kokić, dr.med., spec. internist, dijabetolog – endokrinolog

Pulmologija

prof.dr.sc. Kornelija Miše, dr.med., spec. pulmolog