Psihijatrija

Psihijatrija

Pretrage

  • Kontrolni pregled u kući
  • Grupna psihoterapija – mala grupa
  • Individualna psihoterapija – seansa
  • Obiteljska i bračna psihoterapija – seansa
  • Specijalistički pregled
  • Kontrolni pregled
  • Konzultacije
  • Ekspertiza s pisanim mišljenjem

Try our cost calculator for further cost details.