Sistematski pregled

SISTEMATSKI PREGLED ZA ŽENE

ŽENE BASIC 1

 • Laboratorijska dijagnostika: SE, KKS, GUK, urea, kreatinin, Fe, Kolesterol, HDL-kolesterol, LDL-kolesterol, AST, ALT,  GGT, TSH
 • Urin – kompletna pretraga;
 • UZV abdomena
 • EKG s očitanjem;
 • Internistički pregled (specijalistički pregled, EKG sa očitanjem, razgovor, preporuka i i završno mišljenje)
 • UZV dojki

ŽENE BASIC 2

 • Laboratorijska dijagnostika: SE, KKS, GUK, urea, kreatinin, Fe, Kolesterol, HDL-kolesterol, LDL-kolesterol, AST, ALT,  GGT, TSH
 • Urin – kompletna pretraga
 • UZV abdomena
 • EKG s očitanjem
 • Internistički pregled (specijalistički pregled, EKG sa očitanjem, razgovor, preporuka i i završno mišljenje)
 • Pregled ginekologa, Transvaginalna sonografija (TVS) , PAPA test

ŽENE OPTIMUM

 • Laboratorijska dijagnostika: SE, KKS, GUK, urea, kreatinin, Fe, Kolesterol, HDL-kolesterol, LDL-kolesterol, AST, ALT, GGT, TSH
 • Urin – kompletna pretraga;
 • UZV abdomena
 • EKG s očitanjem;
 • Internistički pregled (specijalistički pregled, EKG sa očitanjem, razgovor, preporuka i i završno mišljenje)
 • UZV DOJKI
 • Pregled ginekologa, Transvaginalna sonografija (TVS) , PAPA test

ŽENE OPTIMUM PLUS

 • Laboratorijska dijagnostika: SE, KKS, GUK, urea, kreatinin, Fe, Kolesterol, HDL-kolesterol, LDL-kolesterol, AST, ALT,  GGT, TSH
 • Urin – kompletna pretraga
 • UZV abdomena
 • EKG s očitanjem
 • Internistički pregled (specijalistički pregled, EKG sa očitanjem, razgovor, preporuka i i završno mišljenje)
 • UZV DOJKI
 • Pregled ginekologa, Transvaginalna sonografija (TVS) , PAPA test
 • UZV štitnjače

ŽENE OPTIMUM PLUS KARDIO

 • Laboratorijska dijagnostika: SE, KKS, GUK, urea, kreatinin, Fe, Kolesterol, HDL-kolesterol, LDL-kolesterol, AST, ALT,  GGT, TSH
 • Urin – kompletna pretraga
 • UZV abdomena
 • EKG s očitanjem
 • Internistički pregled (specijalistički pregled, EKG sa očitanjem, razgovor, preporuka i i završno mišljenje)
 • UZV DOJKI
 • Pregled ginekologa, Transvaginalna sonografija (TVS) , PAPA test
 • UZV štitnjače
 • UZV srca i pregled kardiologa

SISTEMATSKI PREGLED ZA MUŠKARCE

MUŠKARCI BASIC

 • Laboratorijska dijagnostika: SE, KKS, GUK, urea, kreatinin, Fe, Kolesterol, HDL-kolesterol, LDL-kolesterol, AST, ALT,  GGT, TSH
 • Urin – kompletna pretraga
 • UZV abdomena
 • EKG s očitanjem
 • Internistički pregled (specijalistički pregled, EKG sa očitanjem, razgovor, preporuka i i završno mišljenje)

MUŠKARCI OPTIMUM

 • Laboratorijska dijagnostika: SE, KKS, GUK, urea, kreatinin, Fe, Kolesterol, trigliceridi, HDL-kolesterol, LDL-kolesterol, AST, ALT, GGT, TSH, trigliceridi
 • Urin – kompletna pretraga
 • UZV abdomena, UZV prostate
 • EKG s očitanjem
 • Specifični prostatični antigen (PSA)
 • Internistički pregled (specijalistički pregled, EKG sa očitanjem, razgovor, preporuka i i završno mišljenje)

MUŠKARCI OPTIMUM KARDIO

 

 • Laboratorijska dijagnostika: SE, KKS, GUK, urea, kreatinin, Fe, Kolesterol, trigliceridi, HDL-kolesterol, LDL-kolesterol, AST, ALT, GGT, TSH, trigliceridi
 • Urin – kompletna pretraga
 • UZV abdomena, UZV prostate
 • EKG s očitanjem
 • Specifični prostatični antigen (PSA)
 • Internistički pregled (specijalistički pregled, EKG sa očitanjem, razgovor, preporuka i i završno mišljenje)
 • UZV srca i pregled kardiologa

Try our cost calculator for further cost details.