pohrana-maticnih-stanica-iz-pupkovine-u-banci-vita34

Ako se odlučite na pohranu krvi iz pupkovine svoga djeteta, prije poroda biste trebali potpisati ugovor u kojem odabirete i razdoblje na koje želite pohraniti krv iz pupkovine, tj. 20, 30, 40 ili 50 godina.

Bitno je napomenuti da banka Vita 34 ne pohranjuje samo jedan tip matičnih stanica, već cjelokupnu krv iz pupkovine.

Na taj se način čuva svih 12 tipova matičnih stanica te je zbog toga i mogućnost primjene uzorka veća, jer neki tretmani matičnim stanicama zahtijevaju transplantaciju cjelokupne krvi iz pupkovine.

Razdoblje pohrane i što nakon njega?

Vlasnik pohranjene krvi je dijete kojemu pripada ta krv, ali do djetetove punoljetnosti vlasnici su njegovi roditelji. Nakon isteka razdoblja na koje je krv pohranjena roditelji biraju žele li nastaviti pohranjivati krv u banci uz plaćanje godišnje naknade ili je žele donirati. Ukoliko se vlasnik odluči prekinuti pohranu nakon isteka ugovora, krv se uništava, jer je ona njegovo privatno vlasništvo te se ne može dalje upotrebljavati (osim ako je vlasnik ne donira).

Uz potpisivanje ugovora, roditelji bi prije poroda trebali ispuniti i formular koji sadrži 33 pitanja vezana uz obiteljsku povijest bolesti. Više nije potrebno raditi nalaze krvi trudnice na HIV, sifilis i hepatitis B i C o vlastitom trošku, već će se ta analiza napraviti u laboratoriju Vite34 s uzorkom majčine krvi uzetim nakon poroda.

Set za pohranu krvi iz pupkovine nosite na porod

Pri potpisivanju ugovora klijenti odmah dobivaju i set za pohranu krvi iz pupkovine. Set je zatvoren i treba se čuvati na sobnoj temperaturi do samoga poroda. On sadrži dvije vrećice s gelom koji je banka Vita34 posebno dizajnirala kako bi održavao temperaturu uzorka. U setu se nalazi i vrećica u koju se prikuplja krv iz pupkovine i epruveta u koju se uzima određena količina majčine krvi za dodatna testiranja. Na dan poroda klijenti nose set za pohranu krvi iz pupkovine u rodilište te ga ondje predaju osoblju.

Nakon poroda i presijecanja pupkovine, liječnik dezinficira pupkovinu i prikuplja iz nje krv u vrećicu koja je priložena u setu. Nakon što je uzet i uzorak majčine krvi, oba se uzorka stavljaju u set između dvije vrećice koje reguliraju temperaturu. Na jednoj od tih vrećica nalazi se i čip koji mjeri temperaturu seta svakih 90 minuta.

Nakon samog poroda klijenti obavještavaju Bio Save Premium da je krv prikupljena te BioSave Premium tada šalje osobu koja preuzima set i šalje ga dalje u banku Vita34 (Leipzig, Njemačka). Bio Save Premium obavlja transport prikupljene krvi iz pupkovine svakim danom, neovisno o tome radi li se o vikendu ili blagdanu, putem specijaliziranih kurirskih službi.

Plaćanje tek kad je sigurno da je krv iskoristiva

Nakon što je set zaprimljen u banku Vita34, započinju testiranja krvi iz pupkovine. Ukoliko se pokaže da su u krvi pronađene bakterije, klijenti će o tome biti obaviješteni te će dobiti antibiogram, ali prisutnost bakterije neće spriječiti pohranu budući da bakterije ne mogu preživjeti na niskim temperaturama na kojima se uzorak krvi iz pupkovine čuva.

Nakon poroda je potrebno popuniti formular naknadne anamneze i obavijestiti nas o imenu djeteta. Bio Save Premium d.o.o. izdaje fakturu svojim klijentima tek nakon što Vita34 završi sva ispitivanja i pošalje certifikat o pohranjenoj krvi.

vita34

Klijenti mogu izabrati između plaćanja u jednom obroku ili plaćanja do 12 obroka.

Besplatan transport do bilo koje klinike u Europi

Ukoliko se tijekom razdoblja trajanja ugovora pokaže potreba za pohranjenom krvlju, klijenti se obraćaju direktno banci. Prednost banke Vita34 je i u tome što ona posjeduje vlastiti transportni tim koji uzorak dovozi i, prema potrebi, priprema za transplantaciju u bilo kojoj klinici u Europi. Vita 34 je jedina privatna banka matičnih stanica koja ima i dozvolu Instituta Paul Erlich za pripremu alogenih transplantacija. To znači da su uzorci iz Vite34 prihvaćeni širom svijeta te da pohranjeni uzorak krvi mogu iskoristiti i srodnici (najčešće brat ili sestra) ukoliko se potvrdi kompatibilnost.

Zainteresirani za informacije o pohrani krvi iz pupkovine mogu kontaktirati tvrtku Bio Save Premium svaki dan putem internetske adrese info@biosave.hr ili putem telefonskog broja 01/644-77-90.

Copyright © 2020 Poliklinika Gemini d.o.o.
web dizajn i hosting Tempus media

Broj telefona    022/ 342 005